VĐV Indonesia lập 2 kỷ lục khó phá vỡ ở Đông Nam Á sau khi giành HCB Olympic Tokyo 2020

VĐV Indonesia lập 2 kỷ lục khó phá vỡ ở Đông Nam Á sau khi giành HCB Olympic Tokyo 2020

Eko Yuli Irawan có thành tích 137kg cử giật, 165kg cử đẩy và tổng cử 302kg. Anh thiết lập hai kỷ lục