tiên nữ cử tạ

tiên nữ cử tạ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hng được bầu lm Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam【tiên nữ cử tạ】:Lễ vi