Real giữ chân Vinicius bằng điều khoản hơn 1 tỷ USD

Real giữ chân Vinicius bằng điều khoản hơn 1 tỷ USD

Tây Ban NhaReal ký hợp đồng mới với Vinicius Junior tới năm 2027 kèm điều khoản giải phóng trị giá 1