Tiếp tục rơi!Giá trị của Wu Lei đã giảm xuống còn 2,5 triệu euro khi bị thu hẹp 75%BET Livescore 365

Tiếp tục rơi!Giá trị của Wu Lei đã giảm xuống còn 2,5 triệu euro để thu hẹp 75%so với mức cao nhất [Livescore BET 365]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 10: Vào ngày 13 tháng 10, thị trường chuyển nhượng Đức đã cập nhật La Liga hôm nay, WU LEI300 được cập nhật từ ngày 24 tháng 6