Sân Lạch Tray “vỡ trận” trước trận Hải Phòng – Thanh Hoá

Sân Lạch Tray “vỡ trận” trước trận Hải Phòng – Thanh Hoá

https://sport5.vn/san-lach-tray-vo-tran-truoc-tran-hai-phong-thanh-hoa-20220306171145702.htm