Chỉ có Bayern Blue Army 2 Người khổng lồ xem xét Cristiano Ronaldo, nhưng Ronaldo không chấp nhận giảm lương Kaki Pemain Bola

Chỉ có hai người khổng lồ của Quân đội xanh Bayern xem xét Cristiano Ronaldo, nhưng Ronaldo không chấp nhận giảm lương [Kaki Pemain Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 4 tháng 7: Ronaldo ở đâu?.