James Rodriguez: ‘Tôi bị vu khống’

James Rodriguez: ‘Tôi bị vu khống’

“Tôi bác bỏ những thông tin về việc đối xử không tốt, gây hấn hay tranh cãi với cầu thủ khác ở đội t