icon khinh bỉ

icon khinh bỉ

(SỐC) Hành động khiếm nhã, Yaya Toure bị đồng đội ở Soccer Aid yêu cầu ĐUỔI THẲNG【icon khinh bỉ】:Các