Xót xa tai nạn khi đổ đèo đua xe đạp: VĐV Việt Nam mặt rớm máu thất thần, nhà báo 69 tuổi bị thương

Xót xa tai nạn khi đổ đèo đua xe đạp: VĐV Việt Nam mặt rớm máu thất thần, nhà báo 69 tuổi bị thương

Chặng 6 đua từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ (Quảng Nam) với chiều dài 130 km. Khi đổ đèo Le (Quảng Nam), phóng