Ngựa đua kiếm 98 triệu USD trong năm 2020

Ngựa đua kiếm 98 triệu USD trong năm 2020

Theo Sun Sport, trong năm vừa qua, Galileo giao phối với 120 ngựa cái, thu về 98 triệu USD.Cùng kỳ,