U17 Việt Nam tập luyện cùng chuyên gia tại Frankfurt

U17 Việt Nam tập luyện cùng chuyên gia tại Frankfurt

Trong buổi tập đầu tiên tại câu lạc bộ mới, U17 Việt Nam nhận được sự hướng dẫn của huấn luyện viên