Đội tuyển Thông tin Liên lạc Việt Nam sơ cứu cho chiến sĩ Nga trên thao trường Army Games 2021

Đội tuyển Thông tin Liên lạc Việt Nam sơ cứu cho chiến sĩ Nga trên thao trường Army Games 2021

Đội tuyển Việt Nam lại có thêm một hành động đẹp trong mắt bạn bè quốc tế trong ngày 21/8Ngày 21/8,