Phép lạ của Champions League 66 năm!Đội bóng chiến thắng 12 điểm đầu tiên đã ghi được 41 bàn thắng, trong đó quốc gia này là người đầu tiên phát triển bóng đá

Phép lạ của Champions League 66 năm!Đội chuỗi chiến thắng 12 trận đầu tiên đã ghi được 41 bàn thắng [Di Negara Manakah Sepak Bola Pertama Kali Berkembang]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 10: 4-0 chiến thắng ngựa 4-0