BLV Quang Huy: Văn Lâm xuất ngoại không thành công, về nước cứu vãn sự nghiệp

BLV Quang Huy: Văn Lâm xuất ngoại không thành công, về nước cứu vãn sự nghiệp

Bản hợp đồng kéo dài 3,5 năm với CLB Bình Định được chờ đợi là bước ngoặt cho sự nghiệp của Văn Lâm.