HLV Park Hang-seo và trợ lý bất bình vì Hoàng Đức bị phạm lỗi

HLV Park Hang-seo và trợ lý bất bình vì Hoàng Đức bị phạm lỗi

Pha phạm lỗi khiến Hoàng Đức ngã đau đớn (Ảnh: Hiếu Lương)HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin