chữ ký tên quang

Quang Hải là ai?【chữ ký tên quang】:Xin nói luôn, Hải “con” là cẩu thủ hay nhất V