Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL

https://sport5.vn/cau-thu-viettel-oa-khoc-khi-ghi-ban-vao-luoi-hagl-20220312075543872.htm