Green dành riêng cho các chủ nhân Nhà Trắng

Green dành riêng cho các chủ nhân Nhà Trắng

Khu tập chốt hố được bố trí trong bãi cỏ phía Nam – South Lawn, sau Nhà Trắng và cách cửa chính phòn