Bóng ngừng lăn, SVĐ ở Indonesia biến thành vườn rau gây tò mò

Bóng ngừng lăn, SVĐ ở Indonesia biến thành vườn rau gây tò mò

SVĐ ở Indonesia biến thành vườn rau vì dịch Covid-19.Một đoạn video đã trở nên viral trên mạng xã hộ