boateng

boateng

Boateng đau đớn vì bị Joachim Loew âm thầm gạch khỏi tuyển Đức, Ozil lên tiếng an ủi【boateng】:​Trung