14h00 ngày 28/10, bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup Nữ 2022: ĐT Việt Nam vào bảng rất khó

14h00 ngày 28/10, bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup Nữ 2022: ĐT Việt Nam vào bảng rất khó

14h21: ĐT Việt Nam nằm ở bảng C, các đối thủ đã được xác định là Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.Đây đ