Thái Lan đề xuất các nước Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034

Thái Lan đề xuất các nước Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034

Ý tưởng việc các quốc gia Đông Nam Á tổ chức World Cup 2034 đã được lãnh đạo ASEAN đưa ra tại Hội ng