Arsenal đã đủ sức đua vô địch chưa?

Arsenal đã đủ sức đua vô địch chưa?

Câu hỏi này dành cho fan Arsenal là chủ yếu, chính bản thân