Atletico Madrid và người Tây Ban Nha tuyên bố rằng những người chơi giảm lương đã bước vào trạng thái thất nghiệp tạm thời

Atletico Madrid và người Tây Ban Nha tuyên bố rằng những người chơi giảm lương đã bước vào một quốc gia thất nghiệp tạm thời [APA YG Dimaksud Dengan Permainan Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 3: Trong đội La Liga, Barcelona là người đầu tiên bắt đầu Erte Bar.