Sau trận đấu, điểm số: Wu Lei 7 điểm để liệt kê đếm ngược xuống thứ 2 so với người chơi Gao Agen Bola Terpecaya

Sau điểm số trận đấu: Wu Lei 7 điểm cho Đội áp chót của Đội Đội bóng High Player [Agen Bola Terpecaya]: Báo cáo thể thao vào ngày 4 tháng 10Quân đội của Moscow, võ thuật đầu tiên Wu Lei