abg 5

abg 5

Bế mạc Đại hội thể thao biển Chu 2016 (ABG5)【abg 5】:Tối ngày 3-10, Lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi b